A punto el primer bus híbrido de gas y electricidad

Avui

31 de marzo de 2011

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Gas Natural Fenosa ja tenen a punt el prototipo d´un autobús que ha funcionant amb gas natural comprimit i que ara compartirà aquest combustible amb l´electricitat. A diferència del que passa amb el turismo híbrid Toyota Prius, la força motriu de l´autobus serà l´electricitat, mentre que el motor de gas naturar comprimit estarà destinat a maniobres com ara la frenada.

--X.M.--

Ver todas